А - В

А-В

Г-Є

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

A

B-C

D-E

F-G

H-I

L-M

N-P

R-S

T-U

V-Z

А-В

Г-Е

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

 

А

АГРЕГАТ ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНИЙ
рус. Агрегат воздушно-отопительный; англ. Air heating unit
пристрій, призначений для повітряного опалення виробничих приміщень та будівель промислового призначення з використанням в якості теплоносія перегрітої води (пара). До складу агрегату входять: калорифер, вентилятор осьовий, жалюзі, іноді адаптер дифузор тощо.
 
АДАПТЕР
рус. Адаптер; англ. Adapter
короткий повітровід, для з'єднання між собою деталей вентиляції різної форми або розміру. Наприклад, перехід з круглого на квадратний.
 
АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР
рус. Аэродинамическое сопротивление; англ. Aerodynamic drag
лобовий опір, сила, з якою газ (наприклад, повітря) діє на рухоме в ньому тіло; ця сила спрямована завжди в бік, протилежний швидкості, і є однією зі складових аеродинамічної сили.
 
АНЕМОМЕТР
рус. Анемометр; англ. Anemometer
прилад для вимірювання швидкості, а часто і напрямку руху потоків (газів і рідин), наприклад, повітря (вітромір); швидкість потоку вимірюється за швидкістю обертання ротора з лопатками або півкулястими чашками. За конструкцією розподіляються на крильчасті, чашкові та термоелектричні
 
АСПІРАЦІЯ (знепилюючої вентиляції)
рус. Аспирация; англ. Aspiration (dedusting ventilation)
призначена для видалення повітря, що запилене з-під укриттів транспортно-технологічного обладнання та робочої зони. Для усунення пиловиділення використовуються системи аспірації з розгалуженою мережею повітроводів і газоочисним обладнанням.
 

Б

БАЙПАС
рус. Байпас; англ. By-pass
так званий циркуляційний насос в паралельному трубопроводі, що дозволяє найбільш ефективно розподіляти температуру по всіх елементах системи опалення.
 

В

ВЕНТИЛЯТОР
рус. Вентилятор; англ. Fan
пристрій, що створює тягу або напір повітря за допомогою обертання встановленої на двигун крильчатки (робочого колеса). Можуть бути з одно-, двостороннім всмоктуванням, дахового, канального, протидимного виконання тощо.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ
рус. Вентиляция; англ. Ventilation
створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ АВАРІЙНА
рус. Вентиляция аварийная; англ. Еmergency ventilation
вентиляція приміщення у випадках прогнозованого раптового виділення токсичних або горючих речовин в значних кількостях.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ АВАРІЙНА ПРОТИДИМОВА
рус. Вентиляция аварийная противодымная; англ. Еmergency anti-smoke ventilation
вентиляція, яка служить для видалення диму з приміщення і забезпечує можливість евакуації людей на початковій стадії пожежі
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИТЯЖНА
рус. Вытяжная вентиляция; англ. Еxhaust ventilation
вентиляція, яка забезпечує вилучення забрудненого повітря з приміщення.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ВИХРОВА
рус. Вентиляция вихревая; англ. Vortex ventilation
забезпечення обміну повітря за рахунок горизонтального, тангенційного подавання чистого повітря струменями, які забезпечують вихровий рух з вертикальною віссю обертання та відведенням повітря через пристрої на вісі обертання потоку.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗАГАЛЬНООБМІННА
рус. Вентиляция общеобменная; англ. General ventilation
вентилювання всього об'єму приміщення шляхом подавання і (чи) вилучення повітря.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗОНАЛЬНА
рус. Вентиляция зональная; англ. Zoneventilation
вентиляція, яка забезпечує необхідні параметри повітря в обмежених зонах приміщення.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ МЕХАНІЧНА
рус. Вентиляция механическая; англ. Mechanikal ventilation
вентиляція, яка забезпечує регульований обмін повітря в приміщенні незалежно від метеорологічних умов зовнішнього середовища, основним збуджувачем руху повітря в якій є вентилятор.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ МІСЦЕВА
рус. Вентиляция местная; англ. Lосаl ventilation
вентиляція, яка забезпечує вилучення забрудненого повітря із зон, в основному, зосередженого виділення шкідливих речовин і необхідні метеорологічні та санітарно-гігієнічні умови в прилеглій робочій зоні
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИПЛИВНА
рус. Вентиляция приточная; англ. Supply ventilation
вентиляція, яка забезпечує подавання  в приміщення чистого зовнішнього і частково рециркуляційного підготовленого повітря.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИРОДНА
рус. Вентиляция природная; англ. Natural ventilation
вентиляція, яка відбувається під впливом різниці тисків, які зумовлені тепловим і (чи) вітровим напором.
 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНА
рус. Вентиляция технологическая; англ. Technological ventilation
cтворення і підтримання параметрів повітряного середовища в приміщенні чи у виділених об'ємах приміщення, які забезпечують якісне проведення технологічного процесу.
 
ВЕРХНЯ ЗОНА ПРИМІЩЕННЯ
рус. Верхняя зона перемещения; англ. Upper room zone
зона приміщення, що розміщена вище зони обслуговування або робочої зони.
 
ВИПАРНИК
рус. Испаритель; англ. Evaporator
теплообмінний апарат для випаровування рідин.
 
ВИТІК ПОВІТРЯ
рус. Утечка воздуха; англ. Air leakage
вихід повітря через нещільності з'єднань, через аварійні отвори, через непрацюючі, але не заблоковані з'єднання при припливі повітря.
 
ВИТРАТА ПОВІТРЯ
рус. Расход воздуха; англ. Airflow
об’єм повітря, що поступає в обладнання або видаляється з нього за одиницю часу.
 
ВИХІДНІ ДАНІ
рус. Исходные данные; англ. Design data
плани розташування обладнання, категорія виробництва, санітарні, екологічні та пожежні вимоги, спосіб утилізації викидів, схеми технологічних процесів
 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
рус. Возобновляемая энергия; англ. Renewable energy
енергія джерел, що не вичерпуються видобуванням, таких як сонце, вітер, енергія руху води, геотермальна, аеротермальна та гідротермальна енергія, відновлювальні біомаси, біогази тощо
 
 

LANG_CALLBACK_HEADER