Ж - К

А-В

Г-Є

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

A

B-C

D-E

F-G

H-I

L-M

N-P

R-S

T-U

V-Z

А-В

Г-Е

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

 

Ж

ЖАРОСТІЙКІСТЬ ПОВІТРОВОДА
рус. Жаростойкость воздуховода; англ. Air duct heat resistance
здатність повітровода зберігати свої параметри і властивості при дії температури.
 
ЖОРСТКІСТЬ ПОВІТРОВОДА
рус. Жесткость воздуховода; англ. Air duct rigidity
здатність повітровода чинити опір зовнішнім (механічним) і внутрішнім (потокам повітря) діям. Залежить від товщини повітровода.
 

З

ЗАПАС ПОВНОГО ТИСКУ НА ВИХОДІ
рус. Запас полного давления на выходе; англ. Inlet total pressure
повний тиск, необхідний для подолання зовнішніх аеродинамічних втрат приєднаної до кондиціонера мережі.
 
ЗАПИЛЕНІСТЬ ПОВІТРЯ
рус. Запыленность воздуха; англ. Dust load 
масова концентрація пилу в одиниці об'єму повітря.
 
ЗВОЛОЖУВАЧ
рус. Увлажнитель; англ. Humidifier
пристрій форсуночного або стільникового типу, що використовується для випарного охолодження і зволоження повітря в адіабатичному режимі (стільникові зволожувачі) або за рахунок зрошення зустрічним потоком води з форсунок.
 
ЗОНА ДИХАННЯ
рус. Зона дыхания; англ. Breathing zone
простір радіусом 0,5 м від обличчя працюючого.
 
ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ
рус. Зона обслуживания; англ. Service area 
простір приміщення, в якому постійно або тимчасово перебувають люди і параметри мікроклімату якого забезпечуються системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
 

І

ІНВЕРТОР (ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ)
рус. Инвертор (частотный преобразователь); англ. Inverter (frequency converter)
електронний пристрій, призначений для плавного регулювання швидкості обертання валу електродвигуна і, як наслідок, плавного регулювання продуктивності агрегату, оснащеного таким двигуном. Продовжує термін служби кондиціонера на 30-50%, також дозволяє отримати економію електроенергії до 35% в порівнянні із звичайними моделями. Зовнішній блок кондиціонера, оснащеного інвертором, менше шумить.
 
ІНДУКЦІЯ (ПОВІТРЯ)
рус. Индукция (воздуха); англ. Air inductance
процес, при якому первинне повітря, що входить в приміщення впливає на повітря, яке вже знаходиться в приміщенні: по температурі, вологості та ін.
 
ІНФІЛЬТРАЦІЯ (ПОВІТРЯ)
рус. Инфильтрация (воздуха); англ. Infiltration (of air)
просочування повітря через щілини з'єднань і не щільності повітроводів, дверей, вікон тощо.
 

К

КАЛОРИФЕР
рус. Калорифер; англ. Air heater 
теплообмінний апарат (пластинчастий, з гладеньких труб тощо), в якому повітря нагрівається теплоносієм через поверхню, що їх розділяє. Застосовується для нагрівання повітря в системах повітряного опалення, вентиляції та сушіння. Зокрема застосовується для підігріву свіжого вентиляційного потоку, що подається в шахту в холодну пору року.
 
КАНАЛ
рус. Канал; англ. Air duct
повітровід, виконаний при зведенні будівлі чи споруди з матеріалів, використовуваних в будівництві.
 
КЛАПАН ДИМОВИЙ
рус. Клапан дымовой; англ. Smoke damper
клапан з нормованим класом вогнестійкості (нормованою межею вогнестійкості та граничним станом за ознакою втрати цілісності), який відкривається у разі пожежі.
 
КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ
рус. Клапан обратный; англ. Backdraft damper
пристрій різної конструкції і призначення, що служить для запобігання перетікання повітря через повітроводи при зупиненому вентиляторі.
 
КЛАПАН ПРОТИПОЖЕЖНИЙ
рус. Клапан противопожарный; англ. Fire damper
клапан з нормованим класом вогнестійкості (нормованою межею вогнестійкості та граничним станом за ознакою втрати цілісності та тепло ізолюючої здатності, який встановлюється у вентиляційних каналах або у прорізах огороджувальних будівельних конструкцій: нормально відкритий (що закривається у разі пожежі); нормально закритий (що відкривається у разі пожежі); подвійної дії (що закривається у разі пожежі та відкривається після пожежі).
 
КЛАС ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ
рус. Класс энергетической эффективности оборудования; англ. Energy efficiency class appliance 
рівень енергоспоживання обладнання, що характеризує його енергоефективність на стадії експлуатації.
 
КЛІМАТИЗАЦІЯ
рус. Климатизация; англ. Climatisation
створення і підтримка параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, складу, швидкості руху і тиску повітря), найсприятливіших для роботи персоналу, обладнання і приладів. У більш вузькому значенні під кондиціонуванням повітря розуміють відведення зайвого тепла (теплонадлишків) з приміщень, з метою забезпечення теплового комфорту.
 
КОГЕНЕРАЦІЯ
рус. Когенерация; англ. Cogeneration
одночасна генерація в одному процесі теплової енергії та електричної та/або механічної енергії.
 
КОЕФІЦІЄНТ ЕЖЕКЦІЇ
рус. Коэффициент эжекции; англ. Entrainment ratio
відношення різниці продуктивності по повітрю та витрати первинного повітря до витрати первинного повітря.
 
КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
рус. Коэффициент температурной эффективности; англ. Thermal efficiency ratio
відношення різниці кінцевої та початкової температур припливного повітря до різниці кінцевої температури припливного повітря.
 
КОЕФІЦІЄНТ УНІФІКАЦІЇ
рус. Коэффициент унификации; англ. Unification factor
відношення кількості уніфікованих деталей та вузлів до загальної їх кількості у виробі.
 
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
рус. Кондиционирование воздуха; англ. Air conditioning 
автоматична підтримка в зачинених приміщеннях усіх або окремих параметрів повітря (температури, відносної вологості, швидкості руху, чистоти) з метою забезпечення, головним чином, оптимальних мікрокліматичних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, ведення технологічного процесу, забезпечення збереження цінностей.
 
КОНТРФЛАНЕЦЬ
рус. Фланец ответный; англ. Counterflange
фланець, що збігається за формою, розмірами та по приєднувальними отворами з іншим, основним (базовим) фланцем.

LANG_CALLBACK_HEADER