О - П

А-В

Г-Є

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

A

B-C

D-E

F-G

H-I

L-M

N-P

R-S

T-U

V-Z

А-В

Г-Е

Ж-К

Л-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Х

Ц-Ш

Щ-Я

 

О

ОПАЛЕННЯ
рус. Отопление; англ. Heating
штучне нагрівання приміщення в опалювальний період року для компенсації тепловтрат та підтримання нормованої температури із середньою незабезпеченістю 50 год/рік.
 
ОПІР АЕРОДИНАМІЧНИЙ
рус. Сопротивление аэродинамическо; англ. Aerodynamic resistance
втрата тиску, визначена різницею повних тисків повітря на вході та виході обладнання або його складових частин. У разі рівності швидкостей повітря в повітроводах до та після обладнання втрати тиску визначаються різницею статичних тисків.
 
ОПІР АЕРОДИНАМІЧНИЙ КІНЦЕВИЙ
рус. Сопротивление аэродинамическое конечное; англ. Final aerodynamic resistance
значення аеродинамічного опору запиленого в процесі експлуатації фільтра.
 
ОСУШЕННЯ
рус. Осушени; англ. Dehumidification
режим роботи кондиціонера, при якому відбувається зниження вологості в приміщенні, що обслуговується.
 

П

ПИЛОМІСТКІСТЬ ФІЛЬТРА
рус. Пылеемкость фильтра; англ. Filter dust-retaining capability
маса затриманого фільтром пилу віднесена до одного квадратного метра площі його робочого перерізу по досягненні фільтром кінцевого аеродинамічного опору.
 
ПИЛОМІСТКІСТЬ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
рус. Пылеемкость фильтровального материала; англ. Dust-retaining capability of filtering medium 
маса затриманого фільтром пилу віднесена до одного квадратного метра його поверхні.
 
ПИТОМА ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ
рус. Удельный расход энергии; англ. Specific energy consumption
відношення витраченої обладнанням енергії до його визначального параметра.
 
ПИТОМА МАСА
рус. Удельный вес; англ. Specific weight
відношення маси обладнання до його визначального параметра.
 
ПИТОМА ПЛОЩА, ЯКУ ЗАЙМАЄ ОБЛАДНАННЯ
рус. Удельная площадь, которую занимает; англ. Equipment specific floor area
відношення площі, яку займає обладнання, до його визначального параметра.
 
ПИТОМЕ ПОВІТРЯНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
рус. Удельная воздушная нагрузка; англ. Specific air load
об’ємна витрата повітря, віднесена до одного квадратного метра прохідного перерізу фільтра.
 
ПИТОМИЙ ОБ’ЄМ, ЯКИЙ ЗАЙМАЄ ОБЛАДНАННЯ
рус. Удельный объем, который занимает оборудование; англ. Equipment specific volume
відношення об’єму, який займає обладнання, до його визначального параметра.
 
ПОВІТРОВІД
рус. Воздуховод; англ. Air duct
трубопровід для переміщення повітря в системах вентиляції і кондиціонування.
 
ПОВІТРОВІД ЗБІРНИЙ
рус. Воздуховод сборный; англ. Air manifold
ділянка повітроводу, до якого приєднується повітроводи, що прокладені на одному поверсі .
 
ПОВІТРООБМІН
рус. Воздухообмен; англ. Air exchange
часткова або ж повна заміна, що не відповідає метеорологічним умовам і/або нормованим параметрам чистоти повітря в приміщенні. Повітрообмін може бути природним, здійснюваним за рахунок сил, що виникають при різниці гравітаційного або вітрового тиску всередині і зовні приміщення, а також примусовим, що ініціюється вентиляційними пристроями.
 
ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧ
рус. Воздухоохладитель; англ. Air cooler
теплообмінний апарат для охолодження повітря, що проходить через нього. Є повітроохолоджувачі поверхневі (з теплообміном між повітрям і холодоносієм або холодоаґентом через роздільну сітку) і змішувальні (з безпосереднім контактом повітря з поверхнею холодоносія). Застосовують у системах вентиляції і кондиціонування повітря, охолодження двигунів тощо.
 
ПОВІТРООЧИСНІ ПРИСТРОЇ
рус. Воздухоочистительные устройства; англ. Air cleaning equipment
системи фільтрів та пиловловлювачів, що служать для очищення повітря від забруднюючих та/або шкідливих речовин, а також різних запахів, парів і газів.
 
ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКИ
рус. Воздухораспределители; англ. Air distributors
регульовані/нерегульовані решітки, дифузори, перфоровані повітропроводи, сопла тощо, призначені для розподілу повітряного потоку в приміщенні.
 
ПОВІТРОТЕХНІЧЕ ОБЛАДНАННЯ
рус. Воздухотехническое оборудование; англ. Air handling equipment
технічні засоби, що забезпечують переміщення і необхідне оброблення припливного повітря та/або повітря, що видаляється або рециркулюється.
 
ПОВНИЙ ТИСК
рус. Полное давление; англ. Total pressure
різниця повного тиску вентагрегату та аеродинамічного опору складних частин обладнання.
 
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНА СУМІШ
рус. Пожароопасная смесь; англ. Combustible mixture
суміш горючих газів, пари, пилу, волокон з повітря, при згорянні якої розвивається тиск до 5 кПа.
 
ПОКАЗНИК ЕНЕРГЕТИЧНИЙ УЗАГАЛЬНЕНИЙ
рус. Показатель энергетический обобщенный; англ. General energy indicator
визначальний параметр, який оцінює основні споживчі якості вентиляторів окрім дахових.
 
ПОКАЗНИК ЕСТЕТИКИ УЗАГАЛЬНЕНИЙ
рус. Показатель эстетики обобщенный; англ. General aesthetics factor
характеризує якість обладнання за естетичними показниками композиційна цілісність та функціональна доцільність форми, досконалість промислового виконання та стабільності товарного виду.
 
ПОКАЗНИК ПАТЕНТНОГО ЗАХИСТУ
рус. Показатель патентной защиты; англ. Patent protection factor
виражає ступінь захисту обладнання авторськими свідоцтвами на промислові зразки в Україні і патентами в країнах припустимого експорту або продажу ліцензій на вітчизняні винаходи.
 
ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ФІЛЬТРА УЗАГАЛЬНЕНИЙ
рус. Показатель качества фильтра обобщенный; англ. General filter quality indicator
визначальний параметр, який оцінює основні споживчі якості фільтрів та фільтрувальних матеріалів.
 
ПОЧАТКОВА ЗАПИЛЕНІСТЬ ПОВІТРЯ
рус. Начальная запыленность воздуха; англ. Initial dust content of air
початкова концентрація пилу за масою часток в повітрі, яке поступає на фільтр.
 
ПРИВЕДЕНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ
рус. Приведенная пропускная способность; англ. Reduced airflow capacity
визначальній параметр, який оцінює споживчі якості повітряних клапанів.
 
ПРИПЛИВ ПРИРОДНИЙ
рус. Приток природный; англ. Natural air supply
неорганізований приплив повітря через відкриті вікна, двері, люки, щілини. Відбувається завжди, коли є природна або примусова витяжка.
 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО ПОВІТРЮ
рус. Продуктивность по воздуху; англ. Air capacity
об’ємна витрата повітря на виході обладнання.
 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО ТЕПЛУ
рус. Продуктивность по теплу; англ. Heating capacity
кількість тепла, що подається обладнанням за одиницю часу.
 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО ХОЛОДУ
рус. Продуктивность по холоду; англ.  Cooling capacity
кількість тепла, відтвореного за одиницю часу в процесі охолодження повітря.
 
ПРОПУСКАННЯ ПОВІТРЯ У ЗАКРИТОМУ ПОЛОЖЕННІ ЗА МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ
рус. Пропускание воздуха в закрытом положении при максимальном перепаде давления; англ. Air leakage (through damper)
відношення об’ємної витрати повітря закритого клапана до номінальної пропускної здатності по повітрю.
 
ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ПО ПОВІТРЮ
рус. Пропускная способность по воздуху; англ. Airflow capacity
об’ємна витрата повітря через прохідний переріз фільтра.

LANG_CALLBACK_HEADER