Сервісний вимикач

S 32

Забезпечує дотримання правил безпеки робіт з технічного обслуговування. Розміщується на електричних машинах або пристроях.
Клас захисту IP 65